پکیج بانک آزمون درس ارتودانتیکس (رفرنس پروفیت ۲۰۱۹) ۱۴۰۳

پکیج بانک آزمون درس ارتودانتیکس (رفرنس پروفیت ۲۰۱۹) شامل: – بیش از ۲۰۰۰ تست. – سوالات تالیفی (۷ سوال تالیفی…

2
قیمت محصول:
550,000 تومان

پکیج بانک آزمون درس بیماری های دهان، فک و صورت ۱۴۰۳

پکیج بانک آزمون درس بیماری های دهان، فک و صورت (رفرنس برکت ۲۰۲۱ و فالاس (بعد از اعلام رفرنس) شامل:…

1
قیمت محصول:
490,000 تومان

آزمون جامع ۳ و ۴ پارسه (آنلاین)

آزمون جامع ۳ و ۴ پارسه (آنلاین) با بیشترین تشابه سوالات با سوالات آزمونهای دستیاری. نزدیکترین نتایج به نتایج آزمونهای…

5
قیمت محصول:
1,900,000 تومان

مجموعه سوالات بی‌حسی موضعی در دندان‌پزشکی (مالامد ۲۰۱۹)

مجموعه سوالات بی‌حسی موضعی در دندان‌پزشکی (مالامد ۲۰۱۹)

25
قیمت محصول:
290,000 تومان

بانک آزمون درس اندودانتیکس (ترابی نژاد ۲۰۲۱)

بانک آزمون درس اندودانتیکس (ترابی نژاد ۲۰۲۱) با بیش از ۱۵۰۰ تست . تستهای تالیفی و تستهای آزمون ( دستیاری…

6
قیمت محصول:
420,000 تومان

بانک آزمون پروتزهای دندانی (ثابت، پارسیل، کامل)

بانک آزمون پروتزهای دندانی (ثابت، پارسیل، کامل) با بیش از ۲۴۰۰ تست . تستهای تالیفی و تستهای آزمون ( دستیاری…

11
قیمت محصول:
690,000 تومان

بانک آزمون پاتولوژی (نویل ۲۰۱۶)

بانک آزمون پاتولوژی (نویل ۲۰۱۶) با بیش از ۱۲۰۰ تست . تستهای تالیفی و تستهای آزمون ( دستیاری ، جایابی…

10
قیمت محصول:
400,000 تومان

پکیج بانک آزمون درس جراحی (رفرنس پیترسون ۲۰۱۹) ۱۴۰۳

پکیج بانک آزمون درس جراحی (رفرنس پیترسون ۲۰۱۹) شامل: – بیش از ۲۳۰۰ تست. – سوالات تالیفی (۵سوال تالیفی مشابه…

7
قیمت محصول:
630,000 تومان