محصولات ویژه

حراج! پکیج VIP 1402

پکیج VIP 1404

309,000,000 ریال 329,000,000 ریال
حراج! پکیج بررسی و درک مفاهیم گروه دوم 1402

پکیج بررسی و درک مفاهیم گروه دوم 1404

209,000,000 ریال 229,000,000 ریال
مرور سریع گروه دوم غیر عضو پارسه

پکیج تدریس فشرده گروه دوم غیر عضو پارسه

209,000,000 ریال
حراج! پکیج بررسی و درک مفاهیم گروه اول 1402

پکیج بررسی و درک مفاهیم گروه اول 1404

159,000,000 ریال 179,000,000 ریال
مرور سریع گروه یک غیر عضو پارسه

پکیج تدریس فشرده گروه یک غیر عضو پارسه

159,000,000 ریال
مرور سریع گروه دوم عضو پارسه

پکیج تدریس فشرده گروه دوم عضو پارسه

145,000,000 ریال
ezgif.com-gif-maker

پکیج پیشرفته جامع زیبایی

139,000,000 ریال
دسترسی به برنامه کلی دوره خلاصه و جمع بندی( مرور سریع)

پکیج تدریس فشرده گروه یک عضو پارسه

99,000,000 ریال
ezgif.com-gif-maker(5)

پکیج ترمیم دندان های روت کانال شده

59,000,000 ریال
پکیج بانک آزمون

پکیج بانک آزمون 1402

49,500,000 ریال
زبان انگلیسی

پکیج ویژه زبان انگلیسی 1402

39,500,000 ریال
029

پکیج آزمون جامع 1402 (4 آزمون)

39,000,000 ریال