🔴برای اولین بار 🔰ارئه برنامه ریزی هفتگی مطالعاتی ویژه دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور

🔴برای اولین بار
🔰ارئه برنامه ریزی هفتگی مطالعاتی
💫جهت موفقیت در آمادگی آزمون ملی ۹۹

ویژه دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور

📞کسب اطلاعات بیشتر:
۰۹۱۲۹۳۷۷۷۸۲
۰۹۱۲۴۰۰۰۳۵۴
۰۲۱۸۸۸۸۴۸۰۲
۰۲۱۸۸۸۸۴۸۰۳

@dparseh86

پارسه همواره پیشرو…🌹

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید